نسخه آزمایشی
کلیه مطالب با برچسب:   انتخاب واحد

انتخاب واحد ترم تابستان

دانشجویان محترم از تاریخ ۴ مردادماه لغایت ۷ مردادماه انتخاب واحد ترم تابستان تمدید گردید. دانشجویان متقاضی اخذ واحد حتما در این تاریخ به سامانه هم آوا مراجعه فرمایید.

بالا