نسخه آزمایشی
کلیه مطالب با برچسب:   سالروز تاسیس جهاددانشگاهی

مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس جهاددانشگاهی

جهاددانشگاهی زیست بوم نوآوری نخبگان ایران مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس جهاددانشگاهی در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سیرجان برگزار شد. در این مراسم نسیبه مظفری رئیس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سیرجان ضمن اشاره به اینکه جهادانشگاهی زیست بوم نوآوری نخبگان ایران است افزود امروز تمام تلاش ما در دانشگاه رسیدن به یک مرکز ایده ال و […]

بالا